'Pay How You Drive' van OHRA

06-03-2015

'Pay How You Drive' van OHRAVerzekeraar OHRA is op 1 maart jongstleden van start gegaan met een pilot om het rijgedrag van bestuurders te meten, in ruil voor een mogelijke korting op de premie voor de autoverzekering. De verzekeraar maakt gebruik van kastjes in auto’s die het rijgedrag meten, zodat de verzekeraar dit vervolgens kan analyseren. » Lees meer

Automobilisten die veel rijden betalen tot 6x meer verzekeringspremie

09-03-2015

Automobilisten die veel (of juist weinig) kilometers maken doen er verstandig aan daar rekening mee te houden bij de keuze voor een autoverzekering. Uit onderzoek blijkt dat automobilisten die veel op de weg zitten tot 6x meer betalen voor hun autoverzekering, dan automobilisten die weinig rijden. 2 op de 3 verzekeraars neemt het jaarlijkse kilometrage mee bij het berekenen van de premie voor de autoverzekering (kilometer-premie). Automobilisten dienen vooraf op te geven hoeveel kilometers ze verwachten te maken, aan het eind van het jaar kan daar een controle op plaatsvinden.

» Lees meer

Rijksoverheid wil elektrisch rijden verder stimuleren

10-03-2015

Elektrisch rijdenDe Rijksoverheid heeft zich tot doel gesteld in 2020 200.000 elektrische auto's op de weg te hebben rijden. Op dit moment zijn dat er ruim 40.000, waarvan zo'n 5.000 volledig elektrisch. De overheid wil er met het plan van aanpak 'Elektrisch rijden in de versnelling' voor zorgen dat het aantal elektrische auto's de komende jaren verder toe zal nemen.

» Lees meer