Dashcam wint in Nederland sterk aan populariteit

 
13-12-2014

Dashcam wint in Nederland sterk aan populariteitDe dashcam is in Nederland bezig met een flinke opmars. Het is een kleine camera op het dashboard van een auto, die door de voorruit vastlegt wat er op de weg gebeurt. Volgens politiewoordvoerder Anton de Ronde neemt het gebruik hiervan hand over hand toe. Met name de verzekeraars zijn hier groot voorstander van, net als de politie. De ANWB is aan de andere kant nog niet overtuigd en roept op tot een landelijk debat, met het oog op de wenselijkheid van camerabeelden vanaf het dashboard van onze auto’s.

De politie doet tegenwoordig al regelmatig oproepen om beelden gemaakt met dashcams op te sturen, om bewijs te verzamelen in diverse zaken en een uitspraak te kunnen doen over de eventuele schuld en verantwoordelijkheid bij ongevallen.

Praktisch gebruik van de dashcam
De Ronde van de politie geeft aan dat dashcams een groot voordeel bieden, het is hiermee vaak mogelijk misdrijven en ongevallen op te lossen. De camera’s kosten slechts een paar tientjes en zijn aan de andere kant in staat om zeer waardevolle informatie aan te leveren. Bovendien geeft hij duidelijk aan dat het gebruik van een dashcam in Nederland legaal is, we hebben namelijk het recht om op de openbare weg te filmen.

Gebruikers van een dashcam die de beelden op internet wensen te publiceren dienen er echter wel voor te zorgen dat personen en kentekens onherkenbaar zijn, anders hangt hen alsnog een boete boven het hoofd. Het is op dit moment niet goed duidelijk hoeveel Nederlanders gebruik maken van een dashcam, het aantal lijkt in ieder geval snel toe te nemen. Ook de verzekeraars geven aan dat zij vaker beelden van dergelijke camera’s ontvangen, om de schuld of verantwoordelijkheid bij ongevallen te bewijzen.

Mogelijke nadelen dashcam
Er lijken echter ook nadelen te kleven aan het gebruik van een dashcam, iets waar Ad Vonk als woordvoerder van de ANWB op wijst. Op dit moment doet de politie doorgaans een oproep, om beelden van een dashcam vrijwillig toe te sturen. Een eigenaar kan dan zelf bepalen om de beelden wel of niet in te zetten, of slechts een deel toe te sturen. In de toekomst krijgt de politie wellicht de bevoegdheid om de beelden hiervan op te eisen. In dat geval kan een eigenaar hier zelf ook de nadelen van ondervinden, indien een dashcam uitwijst dat de schuld bij de bestuurder zelf ligt.

Dashcams mogelijk standaard
Gezien de lage prijs van de dashcams en de grote mate van duidelijkheid die de beelden op kunnen leveren bestaat de kans dat we hier op termijn standaard gebruik van zullen maken in nieuwe auto’s. De kans bestaat dat de dashcam dan tot de standaarduitrusting gaat behoren, iets waar vooral de verzekeraars een belang bij lijken te hebben. Wat dat betreft is het volgens de ANWB van belang om juist nu een landelijk debat te starten, met betrekking tot de wenselijkheid van de introductie hiervan. Met name in Rusland maken al veel automobilisten hier gebruik van, verzekeraars eisen dit van hun verzekerden. Aan de andere kant zijn de camera’s in Portugal en Oostenrijk juist verboden. Het lijkt wat dat betreft dan ook geen uitgemaakte zaak dat we hier in Nederland automatisch mee verder moeten gaan, er bestaan mogelijkheden om het gebruik hiervan tegen te gaan. Volgens de ANWB zouden de voor- en nadelen van de dashcam beter belicht moeten worden, zodat we hier maatschappijbreed een discussie over kunnen opstarten, om te bepalen hoe we hier in Nederland mee om wensen te gaan.

Verzekeraars groot voorstander dashcams
De verzekeraars zijn in ieder geval groot voorstander van het gebruik van de dashcam, zo laat Kim Smulders van autoverzekeraar Interpolis weten. Zij geeft aan dat verzekerden als steeds vaker beelden van een dashcam opsturen, om op die manier hun onschuld of de schuld van een andere bestuurder te bewijzen. Zij geeft aan dat het een compleet nieuwe bron van bewijsmateriaal vormt, die vaak veel beter uitsluitsel geeft dan de verklaringen van betrokkenen en getuigen. De verzekeraars in Nederland lijken wat dat betreft niet te kunnen wachten tot we op meer grote schaal gebruik zullen maken van de camera’s op het dashboard van de auto’s waar we in rijden.

Reacties

 

Nieuwe reactie inzenden

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.