Autodiefstal vormt groeiend probleem: handige tips om het te voorkomen

 
21-08-2014

Autodiefstal vormt groeiend probleem: handige tips om het te voorkomenAutodiefstal is nog altijd een groot probleem, mede als het gevolg van de stijgende schadelast van de afgelopen twee jaar. Het is van belang om voldoende maatregelen te nemen om je hier tegen te wapenen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een OBD-slot.

In Nederland is het aantal gestolen auto’s per jaar sinds 1995 gehalveerd, maar dat betekent helaas niet dat we vrij zijn van de problemen waar we mee te maken kunnen krijgen. De schadelast is volgens de verzekeraars alleen maar groter geworden. De totale schade is in de afgelopen twee jaar opgelopen van €40 miljoen naar €100 miljoen, een stijging van 250%.

Oost-Europese bendes
Volgens de verzekeraars zijn het vooral de Oost-Europeanen die zich schuldig maken aan autodiefstal. Zij zoeken naar jonge auto’s met een leeftijd van maximaal 3 jaar. Tijdens de eerste 5 maanden van 2014 liet deze categorie een stijging van 5,4% van het aantal gestolen auto’s zien. Het valt met name op dat de autodiefstal steeds vaker het werk is van gespecialiseerde bendes uit het oosten van Europa. Zij slagen er gemakkelijk in om de deur van een auto te openen en er binnen korte tijd mee vandoor te gaan, waardoor de eigenaar veelal kansloos is hier nog wat aan te doen.

Gebruik van OBD-slot
Dat neemt aan de andere kant niet weg automobilisten wel degelijk maatregelen kunnen nemen. Zij hebben bijvoorbeeld de mogelijkheid om gebruik te maken van een speciaal Doorlock OBD-slot. Dit is een speciaal slot op een OBD-aansluiting, die het onmogelijk maakt om het autoalarm uit te schakelen. Daarnaast maakt dit het lastiger om software uit te lezen en is het voor criminelen haast onmogelijk om de sleutel(code) na te maken. Op die manier draagt deze maatregel sterk bij aan de beveiliging van de auto, zelfs tegen de criminele bendes van dit moment.

Meldpunt voor autodiefstal
Bovendien kun je gebruik maken van een speciaal meldpunt voor autodiefstal, waarmee de politie en verzekeraars ervoor willen zorgen dat het gemakkelijker wordt om gestolen auto’s terug te vinden en de bendes in de kraag te grijpen. Een reguliere aangifte bij de politie neemt gemakkelijk dagen in beslag, terwijl juist de eerste uren na een autodiefstal nog mogelijkheden bieden om wat terug te doen. Des te sneller de diefstal gesignaleerd wordt, des te groter de pakkans.

Het project dient voor 1 december van dit jaar ‘live’ te gaan, wat betekent dat je vanaf dat moment aangifte van autodiefstal doet bij het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). Vervolgens wordt de (inter)nationale signalering van autodiefstal teruggebracht naar maximaal 2 uur, waardoor het beter mogelijk wordt om de bende tijdig op te sporen en de auto terug te vinden.

Car Jack prank op video
Automobilisten die denken zelf niet gemakkelijk het slachtoffer te worden van autodiefstal doen er verstandig aan eens naar de onderstaande video te kijken. Het gaat om een car jack prank, wat betekent dat de automobilist te maken krijgt met de diefstal van zijn of haar auto, omwille van een grap die met camera’s wordt vastgelegd. Veel van de bestuurders zien er naderhand de lol van in, al is dat niet altijd het geval.

Bekijk in de video hoe je als bestuurder uit je auto gehaald wordt en hoe de dief er uiteindelijk met de wagen vandoor gaat. Je realiseert je bovendien hoe gemakkelijk je te maken kunt krijgen met autodiefstal en hoe groot het belang is om je auto goed af te sluiten.

 

Reacties

 

Nieuwe reactie inzenden

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.